Mossens Bryggförening

Aktuellt

Inför kommande säsong
Ett nytt år 2023 har börjat. Ännu så länge med klassiskt göteborgsväder.
Sakta börjar sedan våren och sommaren och en ny båtsäsong 2023. 

Här kommer lite information inför kommande säsong.

Årsmöte
Vi har levt med pandemin och restriktioner under två år och först i år kan vi åter ha ett årsmöte på ordinarie tid dvs veckan efter sportlovet. En regelrätt kallelse skickas ut i tid på mail och kommer även finnas på hemsidan. Boka redan nu till onsdag 22 februari kl 19.00. Nordlyckeskolans matsal gäller som tidigare.

Bryggplatser
2021 och 2022 fördelades Bryggplatser i dialog med de som av olika skäl ville byta plats. Det har fungerat relativt väl. Det gamla systemet med platsfördelning genom ”auktion” på årsmötet har ju upphört. Se här på hemsidan, under menyn ”medlemmar/bryggplats”, även aktuell medlemslista inklusive bryggplatser från föregående år 2022, ordinarie plats + låneplats.

Vi vill veta senast söndag 5 februari
(1) om någon medlem önskar lämna föreningen
(2) anmälan om att vara vilande medlem under 2023 så att vi kan hyra ut plats till dem som står i vår kö.
(3) önskemål om platsbyte inför kommande säsong = låneplats
(4) önskemål om man önskar byta permanent = egen ordinarie plats. 
Maila i så fall till – mossensbryggforening@gmail.com.
Är man nöjd med sin ordinarie plats behöver man förstås inte höra av sig.
…och sedan givetvis återkom via mail och meddela ev ändring av adress, mailadress samt telefon!

Ekonomi
Föreningens ekonomi är stabil. Vad som för detta år tillkommer som kostnad utöver det vanliga kan bli elavgiften. En annan fråga som dykt upp är angående momsplikt för föreningen. Vi vår hålla öppet för en eventuell justering av medlemsavgiften. Mer om ekonomi på årsmötet.

Projekt
Under detta år har vi inga större projekt på gång utöver löpande underhåll.
Föreningen har utarbetat ett förslag för att framgent ersätta den fallfärdiga träpalissaden längst ut på bryggan med betongpontoner. Detta kan utgöra ett första steg mot ombyggnad av den befintliga bryggan. Betongpontonerna fungerar som vågbrytare på samma sätt som Tumlaren har. Mer om detta som en viktig punkt på kommande årsmöte.

Arbets- och sjösättningsdagar 2023
Sedan länge har vi ett samarbete med Tumlaren. Vi förfogar över jämna veckor och Tumlaren disponerar udda veckor. Detta styr när det blir arbets- och sjösättningsdagar, men även schemat för vakt under sommaren. Bokningspärmar för arbetsdagar och vakt kommer att finnas tillgängliga fr o m vecka 8 i vaktstugan.

För 2023 gäller följande (preliminärt):
1) Arbetsdagar Lördagar –
Våren:  25mars,  22april,  6maj,  20maj,  3juni                       
Hösten:  22okt,  5nov
2) Sjösättning / Upptagning
Våren:  22april,  6maj,  20maj            
Hösten:  9sept, 23sept, 7okt, 21ok

_________________________________________________________

Angående höga elpriser
På grund av de höga elpriserna kommer följande besparingsåtgärder att genomföras i vår hamn fr.o.m. den 1 oktober;
-belysning och el-uttag på bryggan stängs
-belysning på uppställningsplanen begränsas till att endast omfatta användning av LED-armaturer
-värmen i våra lokaler och förvaringsutrymmen stängs ner med beaktande av risken för sönderfrysning.
Dessutom kommer samtliga el-uttag på uppställningsplanen att kopplas bort under perioden 1/11 – 28/2.
Vi vill också påminna om att det enligt gällande föreskrifter är förbjudet att ansluta el-värme till båten.

Elbilar-/båtar laddning
Allt fler går nu över till att köra någon form av laddbar bil och kanske är det någon som redan nu funderar på att framgent investera i en eldriven båt.
En fråga har lyfts om det är ok att ladda bilen eller båten via föreningens eluttag och svaret är nej. Vårt lokala nät är på intet sätt dimensionerat för den typen av belastning.

Historia
I menyn finns nu en flik ”Föreningens historia”. Vill du få lite bakgrund till vår förening och lättsam läsning om samhällets och Torslandas utveckling från sent 40-tal fram till föreningens 30-årsjubileum 1968 så tryck på den.

Tips

Eftersom vi har organiserad vakttjänst i hamnen så har en del försäkringsbolag rabatterad premie av sin båtförsäkring för oss som medlemmar. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

 

Flygbild

 hamnen_flygfoto