Föreningens Styrelse

Styrelsens medlemmar

Ordförande

Håkan

Håkan Peterson, 0705-86 97 77, hakanpeterson@gmail.com

Vice ordförande

Thorbjörn

Thorbjörn Starman, 0725-51 35 11, fmstarman@gmail.com

Kassör

perolof

Per-Olof Rödström, 0708-82 11 66, mossensbryggforening@gmail.com

Sekreterare

2017-11-22 12.37.51

Göran Olauson, 0705-26 15 24, goran.olauson@gmail.com

Övrig Ledamot

svene

Sven Erikson, 0709-44 19 58, rixon@hotmail.se

Suppl 1

Christer Persson, 0703-05 95 44, chp55@live.se

Suppl 2

ingmb

Ansvarig för truck,  uppställning av båtar, placering, tider och eventuella avsteg från gällande regler.

Ingemar Bladmyr, 0739-36 50 36, ibladmyr@hotmail.com