Föreningens Styrelse

Du når föreningen via mail på mossensbryggforening@gmail.com.
OBS adressen har inte daglig bevakning.
Vid akuta ärenden använd nedanstående telefonnummer.

Styrelsens medlemmar

Ordförande

Håkan

Håkan Peterson, 0705-86 97 77

Vice ordförande

Thorbjörn

Thorbjörn Starman, 0733-33 13 13

Kassör

perolof

Per-Olof Rödström, 0708-82 11 66

Sekreterare

2017-11-22 12.37.51

Göran Olauson, 0705-26 15 24

Övrig Ledamot

svene

Sven Erikson, 0709-44 19 58

Suppl 1

Christer Persson, 0703-05 95 44

Suppl 2

ingmb

Ansvarig för truck,  uppställning av båtar, placering, tider och eventuella avsteg från gällande regler.

Ingemar Bladmyr, 0739-36 50 36,