Miljö & Återvinning


Miljöstationen

Här skall allt avfall sorteras enligt vad skyltarna beskriver. Inget avfall får blandas, t.ex. inga plastpåsar med diverse innehåll ihop med fast färgavfall osv. Läs skyltarna och följ anvisningarna.

Klicka på bilden för förstoring.

miljostation


Container för restavfall

Visst förekommer det avfall som inte går att sortera in på vår miljöstation, t.ex. gammal presenning, båtdynor etc. Sådant kan du lägga i denna container.
Här skall du också lägga material såsom helt tömda plastdunkar som det varit glykol eller olja i, tomkartonger till filter och de plastpåsar som allt oljeavfall flyttades med från båten till miljöstationen.

Container for restavfall

 

 

 

 

Spolplatta

Tillsammans med Mossens bryggförening har vi investerat i en spolplatta med filtersystem för miljöanpassad båttvätt.
Alla båtar som tas upp skall spolas av på plattan. Du hittar instruktioner om hur högtryckstvätten fungerar och var munstycket förvaras på husväggen vid plattan.

Toasug

Sedan 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall i hav och sjö. Vi har därför försett vår kaj med en sug för tömning av båtens hålltank för avlopp. Sugen är öppen för användning av alla, även för icke medlemmar.