Mossens Bryggförening

Aktuellt

Angående höga elpriser
På grund av de höga elpriserna kommer följande besparingsåtgärder att genomföras i vår hamn fr.o.m. den 1 oktober;
-belysning och el-uttag på bryggan stängs
-belysning på uppställningsplanen begränsas till att endast omfatta användning av LED-armaturer
-värmen i våra lokaler och förvaringsutrymmen stängs ner med beaktande av risken för sönderfrysning.
Dessutom kommer samtliga el-uttag på uppställningsplanen att kopplas bort under perioden 1/11 – 28/2.
Vi vill också påminna om att det enligt gällande föreskrifter är förbjudet att ansluta el-värme till båten.

Elbilar-/båtar laddning
Allt fler går nu över till att köra någon form av laddbar bil och kanske är det någon som redan nu funderar på att framgent investera i en eldriven båt.
En fråga har lyfts om det är ok att ladda bilen eller båten via föreningens eluttag och svaret är nej. Vårt lokala nät är på intet sätt dimensionerat för den typen av belastning.

Historia
I menyn finns nu en flik ”Föreningens historia”. Vill du få lite bakgrund till vår förening och lättsam läsning om samhällets och Torslandas utveckling från sent 40-tal fram till föreningens 30-årsjubileum 1968 så tryck på den.

Tips

Eftersom vi har organiserad vakttjänst i hamnen så har en del försäkringsbolag rabatterad premie av sin båtförsäkring för oss som medlemmar. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

 

Flygbild

 hamnen_flygfoto