FÖRTÖJNINGSKRAV

Förtöjning allmänt

Enligt föreningens Allmänna föreskrifter gäller att;
Båtägare skall ha regelbunden tillsyn av båt och förtöjningar. Båt skall vara förtöjd på betryggande sätt enligt föreningens rekommendationer och förtöjningsgodset skall vara anpassat för båtens storlek och förtöjas till akterpåle, bom eller brygga med fjädrande anordning. Båten skall vara avfendrad med minst fyra för båten anpassade fendrar och lika många ryckdämpare.

Båts längd och bredd får ej överstiga båtplatsens yta anvisad av brygga och akterpålar, samt att på Y-bomsplatser får båt ej sticka ut längre än 1,5 m.

På föreningens normala bryggplatser får inga båtar placeras som är större än 9×3 m och 4,5 ton. På föreningens bryggor finns även ett antal större platser där det får läggas båtar med max storlek av 10,5×4 m och 6,5 ton.

Vi rekommenderar också läsning av försäkringsbolagens råd och anvisningar som du hittar om du klickar på länken.

Förtöjning, Råd & Anvisningar