Föreningens historia

I samband med att föreningen 1998 fyllde 30 år så uppdrogs åt Gert Svensson att författa en krönika om föreningen, dess tillblivelse och dess historia.
Det blev ett dokument som i många delar ger en bild av samhällets och Torslandas utveckling från efterkrigstidens sena 40-tal och framåt. En lättsam och intressant läsning som varmt rekommenderas.

Mossensbf historia