Hyresgäster


Frågor kring medlemskap, gästplats mm.

Ställ din fråga via mossensbryggforening@gmail.com så försöker vi svara så fort som möjligt.

Rättigheter och skyldigheter

Som hyresgäst är du välkommen till oss i Mossens bryggförening, antingen du är sommar eller vintergäst.

Att tänka på är att följa våra föreskrifter som finns under fliken ”Stadgar och Allmänna föreskrifter”.
De omfattar allt från förtöjningsplikt till vinteruppläggning.

För er som är vintergäster gäller att vi inte tillhandahåller sommarplats för vaggor och kärror.
Vi upplåter inte heller vår hamnplan som bilparkering för våra sommargäster.

Har du behov av nyckel till bom, toalett och vaktstuga, så kontaktar du föreningens kassör.

Väl mött på bryggan.

Styrelsen.